Всички научни и образователни издания на Бургаския музей вече се намират на свободен достъп на интернет-страницата на музея

Продължавайки своята мисия за публикуване на резултатите от научните изследвания на културно-историческото наследство на Бургаския регион, за да могат да се ползват от всеки и да изпълнят своята образователна и научна цел, Бургаският музей качи на интернет-страницата си всички свои научни и образователни издания. В тях са представени разработки по отделни проблеми на археологията, историята, етнографията и природата на Бургаския край. Публикуваните онлайн-издания са както периодични, като Известията на Бургаския музей, така и тематични, отнасящи се до определен дял от историческото познание. Те могат и да се изтеглят в PDF формат. На интернет страницата на музея, на адреси https://www.burgasmuseums.bg/bg/enc/izvestiya-narodniya-muzey-burgas-20, https://www.burgasmuseums.bg/bg/enc/godishni-nauchni-cheteniya-po-humanitaristika-25 и https://www.burgasmuseums.bg/bg/enc/materiali-otvoren-dostup-22 можете да намерите следните онлайн-книги, сборници и периодични издания:

Известия на Бургаския музей том I – VII. Тук могат да се намерят публикации за археологията, историята, етнографията и природата на Бургаския край и на град Бургас.

Aquae Calidae Том I. Представени са резултатите от археологическите проучвания на Акве калиде в периода 2009 – 2020 г.

По дрехите посрещат... Традиционни носии от фонда на Бургаския музей – Представя традиционни носии от фонда на Бургаския музей на различни етнографски групи – рупци, тронки, загорци и др.

Икони от Бургаския музей – представена е в научен, каталожен вид Иконната колекция на Бургаския исторически музей.

Проучване на нематериалното наследство на Ченгене скеле – това е издание, което само по себе си представлява история на Ченгене скеле и културното наследство на рибарската общност на Рибарското селище.

Акве калиде - любимите бани на императори, царе и султани – В книгата в научно-популярен вид е представен най-прочутия още от древността археологически обект на град Бургас – Акве калиде. Изданието е триезично – на български, английски и турски език, и е публикувано в резултат от проект на Бургаския музей по програма „Трансгранично сътрудничество България - Турция“.

Национална среща „Добри практики: Съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции2 – 4 октомври 2019 г., гр. Бургас – Сборник с доклади, посветени на проблематиката на музейните експозиции – временни и постоянни, с автори музейни експерти от цялата страна.

Сборник с доклади от IV национална среща Музеите и устойчивото развитие, проведена на 3- 5 юни 2015 г. в Бургас.

Обреден календар за моми и ергени: Помагало за учителя – издание, предназначено за учителите по история, с акцент традиционните носии от Бургаския край.

Обреден календар за моми и ергени: Помагало за ученика – издание, предназначено за учениците, и посветено на традиционното етнографско културно наследство от Бургаския регион.

Сборникът с доклади „Българските бежанци в Бургас и региона 1878 – 1944 г. – сборник със статии и изследвания по проблематиката на българските бежанци, с акцент на процесите от края на 19 – началото на 20 в., в които основен бежански център е град Бургас. Автори са експерти от Централен държавен архив, Държавен архив – Бургас, музейни експерти от Бургас и региона, специалисти от Института по Балканистика при БАН и др.

Българските бежанци в нашата памет – каталог на изложба. Представени са етнографските костюми, мъжки и женски, на бежанци от Одринска Тракия, Мала Азия, Солунско и др., намерили своя нов дом в Бургас и региона.

Бургаският укрепен пункт по време на Балканската война 1912 1913 г. – изключително ценно издание, представляващо военния дневник на Бургаското комендантство по време на Първата Балканска война, когато Бургас е център на за защитата на Черноморското крайбрежие. В него са описани град Бургас, болниците, батареите по Южното Черноморие, описано е откриването на торпедата, изстреляни срещу крайцера „Хамидие“, които морето е изхвърлило на Созополския плаж и много други любопитни факти за Бургас през този период.

Онлайн можете да намерите и сборниците с доклади по Годишните четения по хуманитаристика, както и сборник с доклади на конференция с природонаучна тематика.

Снимка: РИМ-Бургас

Коментари

Още новини