Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”

Читалище, Велико Търново област, гр.Бяла черква Заяви

Първо българско народно читалище Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856 Свищов е основано на 30 януари 1856 година в Свищов по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович.

Първо българско народно читалище Еленка и Кирил Д. Аврамови съхранява от 1856-та год. до днес традициите, фолклорните обичаи и бита на населеното място.

В Читалището, към днешна дата функционират множество самодейни състави и любителски кръжоци:

  • Първи български хор "Янко Мустаков"
  • Детско-юношески танцов ансамбъл
  • Драматичен театър
  • Кафе-театър
  • Школа по изкуствата
  • Детски мажоретен състав
  • Клуб по шахмат
 Читалището разполага и с обществена библиотека с над 102 хил. тома.