Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”

Читалище, Велико Търново област, гр.Бяла черква Заяви

Първо българско народно читалище Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856 Свищов е основано на 30 януари 1856 година в Свищов по инициатива на Емануил Васкидович, Георги Владикин, Христаки Филчов и Димитър Начович. Научи повече