Първо българско народно читалище “Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856”

Читалище, Велико Търново област, гр.Бяла черква Заяви