Народно читалище "Иван Вазов - 2014"

Читалище, София, Хаджи Димитър Заяви

Народно читалище „Иван Вазов – 2014” е самостоятелно, независимо и самоуправляващо се сдружение на населението в Столична община, р-н „Подуяне” с културно-просветни, възпитателни и информационни цели и задачи.

Читалището е учредено на 22.12.2014 г., регистрирано е по реда на Закона за народните читалища и е вписано в Регистъра на читалищата към Министерство на културата. Сред учредителите са общественици, писатели, журналисти, хора, свързани с изкуствата, юристи, представители на академични институции и граждани, обединени от желанието за запазване, развитие и утвърждаване на културната и просветна роля на българските читалища.

Читалището работи в тясна връзка с учебните заведения, културни институти, обществени и други институции, които извършват културна, просветна, социална и информационна дейност. Народно читалище „Иван Вазов – 2014” поддържа отношения на сътрудничество с държавни и общински органи и организации, изградени на принципа на равнопоставеността. Читалището не е политическа организация.

Настоятелство: Орлин Денков - председател; Йордан Радичков - член на настоятелството; Ясен Гешев - член на настоятелството.

Проверителна комсия: Миглена Георгиева - председател; Васко Мавриков - член на комисията; Йордан Йорданов - член на комисията.

Народно читалище "Иван Вазов - 2014" е член на: Глобален договор на ООН; Фондация "Анна Линд - Евро-средиземноморска мрежа за диалог между културите".