Народно читалище "Иван Вазов - 2014"

Читалище, София, Хаджи Димитър Заяви