І-ва среща на Добротворителите

Съвместно с нашите приятели и партньори, Ви каним на първата среща между настоящи и бъдещи доброволци, подкрепящи инициативата "Мисия: Добротворител". Да се видим, да си поговорим, да се сприятелим...

Срещата ще се състои на 28.05., от 18:30 ч., в "+ това" на ул. "Марин Дринов" 30.

На срещата ще може да зададете въпроси, свързани с възможностите за участие в различни занимания с децата и младежите, настанени в центровете от семеен тип в София, да се запознаете с дейностите на неправителствените организации, работещи с тях, да разберете, как може да се включите и бъдете полезни в развитието на децата...

Очакваме Ви!

Повече за проекта:

Фондация „РеАрт“, в партньорство с Район „Подуяне“, стартира проект „Мисия: Добротворител“, финансиран по Програма „Европа“ 2019. Асоциирани организации са Народно читалище „Иван Вазов – 2014“ и Обществен съвет към кмета на район „Подуяне“.

„Мисия: Добротворител“ е проект за обществена кампания по идея на актрисата Анжела Недялкова и  екипа на Народно читалище „Иван Вазов – 2014“, включващ публични и  онлайн активности, които се основават на разбирането, че положителното и  устойчивото развитие на обществото може да бъде постигнато само с  активното участие на всички негови представители.

Медийни партньори са: Българската национална телевизия, Дарик радио, Лицата на града и iskrata.bg

Реализирането на проекта и ангажираното на повече хора към доброволчеството и децата и младежите в неравностойно положение би имало цялостен положителен ефект върху общността като цяло и би допринесло за осъществяването на подкрепа по отношение на важните за личностното развитие на човека области, свързани с:

  • образователна подкрепа – помощ за усвояване на учебния материал, която може да се осъществява и дистанционно, чрез използване на ресурси в интернет; подпомагане на децата с учебници и учебни помагала/материали;
  • личностно развитие – подпомагане личностното развитие на децата и младежите чрез пряк контакт с тях и установяване на приятелски отношения, целящи запълване на празнината от липсата на семейство;
  • свободно време и спорт – посещение на спортни състезания, осигуряване на безплатни курсове и тренировки;
  • нови умения – подпомагане на децата и младежите в процеси, свързани с придобиване на умения, включващи например развитие на дигиталната грамотност, чужди езици и други;
  • изкуство – подпомагане на децата и младежите, които имат артистични заложби;
  • култура – посещение на културни събития, като например кино, театър, фестивали, галерии, музеи и други;
  • работа и заетост – привличане на потенциални работодатели, които могат да осигурят работа/стаж на младежи без родители.

Проект „Мисия: Добротворител“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община по Програма „Европа" 2019 от Фондация „РеАрт“, в партньорство с Район „Подуяне“.

Коментари

Още новини