Министерството на културата обяви три сесии за финансова подкрепа на театър, музика и танц

Министерството на културата обяви три сесии за финансова подкрепа на културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на театралното, музикалното и танцовото изкуство, които не са държавни или общински културни институти.  

Финансовата подкрепа се предоставя чрез оценяване на творчески проекти на конкурсен принцип. В конкурсните сесии за предоставяне на финансова подкрепа могат да кандидатстват юридически лица, вписани в Публичния регистър на културните организации по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.

Общата сума за финансиране на проектите за театрално изкуство е 300 000 лв.; за музикално изкуство - 300 000 лв. и за танцово изкуство – 200 000 лв.

Срокът за подаване на документи е 20 календарни дни – до 17 юни вкл.

Обявите са публикувани в раздел „Конкурси/обяви“, а формулярите са в раздел „Програми и проекти“ на официалната страница на Министерството на културата.

София център, бул. „Александър Стамболийски“ 17

Коментари

Още обяви