Информационно турне на Сдружение „Зелени Балкани“

В понеделник, 10-и май, от 17.00 до 19.00 ч. пред Паметника на свободата ще започне информационното турне на Сдружение „Зелени Балкани“ по повод Деня на екологичната мрежа Натура 2000. То се реализира със съдействието на Община Русе и Регионален исторически музей – Русе. По време на събитието ще бъдат представени различните проекти на организацията за опазване на приоритетни видове от европейско природозащитно значение, както и дейностите на страната за изграждане на Националната екологична мрежа Натура 2000. Два щанда ще представят информационни материали, свързани с активностите за опазване на защитените видове и техните местообитания:

- видовете лешояди, представени от „Светло бъдеще за черния лешояд”  - https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/

- белошипата ветрушка, представени от „Живот за белошипата ветрушка” - https://lesserkestrellife.greenbalkans.org/  

- видовете и местообитанията от Натура 2000, представен от „Натура 2000 в България – Нови хоризонти”  - https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/

- дейностите на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - https://greenbalkans-wrbc.org/bg/

- дейностите за китоподобните - https://greenbalkans.org/delfini/

- дейностите за червеногушата гъска - https://greenbalkans.org/branta/bg/

- дейностите за прилепите - https://greenbalkans.org/prilepi/

Посетителите ще имат възможност да разгледат фотоизложба за НАТУРА 2000, изложби за червеногушата гъска, за прилепите, реалистични макети на гривеста рибарка, червеногуша гъска, белоглав лешояд, гривеста рибарка, белошипа ветрушка. Предвидени са ателиета и игри за подрастващи, както и викторина с награди.

Коментари

Още новини