Презентация на осъществените проучвания на Средновековния град Червен

В четвъртък, 28-и април, от 18.00 ч. археологът Светлана Великова ще представи резултатите от теренните проучвания на Средновековен град Червен, осъществени през изминалата 2021 година. Презентацията ще се проведе в зала „Княз Александър I“ на Историческия музей.

Средновековният град Червен е един от важните центрове на Втората българска държава (XII-XIV в.). Разположен е на укрепено възвишение, заобиколено от долината на р. Черни Лом.

Проучванията няколко поредни сезона обхващат част от западните предели на укрепения скален рид. Там е разкрита църква № 16. Археологическите разкопки през 2021 г. се осъществяват с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Усилията на екипа са фокусирани върху зоната, разположена в южна посока от храма. Разкриват се две сгради и останки от по-ранни застроявания. В една от сградите стартира проучването на вкопано складово помещение, което е с дълбочина 2,10 м. То е изградено на по-ранен етап и запълнено със строителни материали от разрушени постройки. Към вкопаните структури се прибавят и две съоръжения с характерен план, който се състои от изсечено в скалата правоъгълно пространство, около което има отвори от дървена конструкция. Последните изследвания ги определят като останки от тъкачни станове, използвани от жителите на средновековния град. Откритите находки са с разнообразен характер и включват монети, токи, копчета, части от инструменти, накити и др. Новите данни допринасят за изясняване на характера на застрояване около новоразкритата църковна сграда през ХІV-XV в.

Снимка: РИМ-Русе

Коментари

Още новини