Преставяне на резултатите от проучването на Калето при село Ширково

В четвъртък, 11-и март, от 18.00 ч. в Историческия музей археологът Деян Драгоев ще разкаже за теренните проучвания на Калето при село Широково.

Кале Широково се намира при сливането на реките Баниски и Черни лом до село Широково върху естествено защитен скален нос. Известно е за науката благодарение на теренните обходи на Карел Шкорпил от началото на XX в.

През 2020 г. с финансова субсидия от Министерство на културата бяха проучени 110 кв. м от укрепената площ на крепостта. Разкрити са участък от крепостната стена и южната кула, изградени от добре обработени, големи по размер камъни. Върху част от блоковете има букви и монограми, оказващи местоположението на отделните камъни един спрямо друг, а може би - имената на каменоделците, които са ги произвели. Южната кула е с полукръгла форма и диаметър от 11 м. Изнесена е пред фронта на отбраната на 5 м. Поразителна е дебелината на откритите стени – 3,50 м при кулата и 4 м на крепостната стена.

Разкритите части от крепостната стена и регистрираната на терена втора, допълнителна стена, представляват пример без аналог за фортификация в района на Русенското Поломие. Сходството в конструктивния облик на стените дава основание те да се разглеждат като реализация на единен, имперски по своя характер, строителен замисъл, осъществен през втората половина на V в.

В хода на археологическото проучване до външното лице на крепостната стена и кула се разкриха останки от помещение на сграда и ями, запълнени с остатъци от обработката на желязо. Работилницата е функционирала в края на VI – началото на VII в. Регистрираният по археологически път живот в началото на VII в. превръща крепостта при с. Широково в един от едва трите засвидетелствани обекта в Русенското Поломие, преживели аваро-славянските нашествия от последната четвърт на VI в.

Снимка: РИМ-Русе

Коментари

Още новини