Русенският музей с нов проект, свързан с крепостта Червен

Нов прочит на разказа за Средновековието ще представят пред посетители две от залите на Историческия музей – Иваново и Червен. Цялостното обновяване на двете експозиционни пространства ще стане възможно, благодарение на проект за редизайн, който музеят изготви и защити успешно в рамките на сесия за финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства на стойност 31 481, 60 лв. Новата концепция включва както промяна в интериора, така и в структурата и организацията музейното повествование. 

Артефактите в сега съществуващата експозиция „Иваново – Червен“ се вписват в темите Въоръжение, Монетосечене, Керамика, Строителство, Каменни надписи, Ювелирство. Проектното предложение предвижда разширяване на посочените теми, което е предпоставка за дообогатяване на разказа и преживяванията от страна на посетителите. Визуализирането на новите научни хипотези, изградени през последните няколко години в хода на теренните проучвания, е необходимо с оглед осъществяване на адекватна комуникация и в отговор на завишените очаквания на аудиториите по отношение на общуването с различните форми на местно наследство. Новият дизайн на експозицията е конструиран въз основа на принципите на т. нар „Нова музеология“, в която посетителят излиза от ролята на пасивен реципиент и декодира заложените смисли и послания сам. За тази цел ще бъдат използвани дигитално съдържание и тактилни средства, които ще скъсят дистанцията между музейното пространство и публиките.  Включването на местната общност в процеса на валоризиране на наследството е изразено с експонирането на макет на Средновековния Червен, вдъхновен от дългогодишната изследователска дейност на Русенския музей.

Редизайнът на експозицията ще разкрие по-пълно особеностите на скалните духовни обиталища в региона на долината на р. Русенски Лом, спецификите на християнската стенопис, интерпретацията на открити артефакти, а Средновековният Червен като един от големите градове в периода на Второто българско царство - как се осъществява неговата охрана, ролята му на важен търговски и производствен център, значението му като място на наследството.

След приключване на дейностите, но преди официалното откриване на обновените експозиции, те ще бъдат посетени от две групи посетители – ученици между 5 и 7 клас, както и възрастни, които ще попълнят анкетни карти, в които ще споделят своето отношение към новата форма на разказа за Средновековието в Русенския регион. Ще бъде създаден и двуезичен каталог (на български и английски език) с 3D модели на артефакти.

Разработването на проекта е инициирано от музея по повод 800 години от основаването на Скалния манастир „Св. Архангел Михаил“ край Иваново и на 110 години от началото на археологическото проучване на Средновековния Червен.

Снимки: РИМ-Русе

Коментари

Още новини